messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเด่นๆเทศบาล

นายการุญ บุญกล่อม นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หน.ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร โดยมีนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร เป็นประธานในพิธี

0 (1) 0 (1) 
 0 (1) 0 (4)
 0 (1)  0 (1)
 0 (1)  0 (1)
 0 (1)  0 (1)
 0 (1)  0 (1)
0 (13) 0 (1) 
 0 (1)  0 (1)
0 (1)  0 (1) 
 0 (1)  0 (1)
0 (1) 0 (1)
0 (1) 0 (1)
   
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com