messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2018 manager 44
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศุกร์, 28 กันยายน 2018 manager 116
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จันทร์, 09 ตุลาคม 2017 manager 446
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปี-2560 พุธ, 12 ตุลาคม 2016 manager 425
5 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จันทร์, 26 ตุลาคม 2015 manager 362
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015 office 301
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015 office 314
8 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 262
9 รายงานงบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 248
10 เทศบัญญัติประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 295
11 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 282
12 ผู้ว่าให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2556 ศุกร์, 26 ตุลาคม 2012 office 411
13 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012 office 418
14 งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 จันทร์, 15 ตุลาคม 2012 manager 372
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com