bg

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จันทร์, 09 ตุลาคม 2017 manager 63
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปี-2560 พุธ, 12 ตุลาคม 2016 manager 197
3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จันทร์, 26 ตุลาคม 2015 manager 146
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015 office 82
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015 office 126
6 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 87
7 รายงานงบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 80
8 เทศบัญญัติประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 94
9 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 101
10 ผู้ว่าให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2556 ศุกร์, 26 ตุลาคม 2012 office 234
11 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012 office 254
12 งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 จันทร์, 15 ตุลาคม 2012 manager 192
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com