bg

ข้อมูลการดำเนินงาน

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จันทร์, 09 ตุลาคม 2017 manager 225
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปี-2560 พุธ, 12 ตุลาคม 2016 manager 327
3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จันทร์, 26 ตุลาคม 2015 manager 263
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015 office 202
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015 office 238
6 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 192
7 รายงานงบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 184
8 เทศบัญญัติประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 195
9 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 office 185
10 ผู้ว่าให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2556 ศุกร์, 26 ตุลาคม 2012 office 347
11 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012 office 356
12 งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 จันทร์, 15 ตุลาคม 2012 manager 298
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com