bg
แผนพัฒนาสามปี
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 จันทร์, 15 พฤษภาคม 2017 manager 161
2 อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 จันทร์, 15 พฤษภาคม 2017 manager 130
3 การเพิ่มเเติมโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี เทศบาลเมืองนาสาร (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015 manager 307
4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เทศบาลเมืองนาสาร จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015 manager 384
5 ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปั ( พ.ศ.๒๕๕๕๗ - ๒๕๕๕๙ ) อังคาร, 02 กรกฏาคม 2013 office 500
6 ประกาศ แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองนาสาร พ.ศ.2556 พฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2013 office 383
7 แผนพัฒนาสามปี ( 2556 - 2558 ) เทศบาลเมืองนาสาร จันทร์, 29 ตุลาคม 2012 office 735
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com