messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อัตรากำลังและเครื่องมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1_resize 2 
 3_resize 2_1_resize 
 2_1_resize 2_1_resize 
 2_1_resize 2_1_resize 
 2_1_resize  2_1_resize
 2_1_resize  
นายการุญ บุญกล่อม นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร เป็นประธาน เปิดโครงการป้องกันและระวังอัคคีภัย ประจำปี 2559 (พิธีปล่อยแถวสายตรวจอัคคีภัย) วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร
 
1_1 1_1
1_1 1_1
1_1 1_1
1_1  
   
นายเจิดศักดิ์ ตรรกวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองนาสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนาสาร

k _1_ k _1_
k _1_ k _1_
k _1_ k _1_
k _1_ k _1_
k _1_ k _1_
k _1_ k _1_
k _1_ k _1_
 
k _1_

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด)
 

01_1

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 

01_1

 
     
     
     
     

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงช่วงเทศกาลตรุษจีน
01_1 01_1 01_1
01_1 01_1 01_1
01_1 01_1 01_1
01_1 01_1 01_1
01_1    
 
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com