bg

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

สำนักปลัด

palad2
นางจงดี  เธียรมนตรี
ปลัดเทศบาล

banchasak
นายบัญชาศักดิ์ ชินวงศ์
รองปลัดเทศบาล
12736346_968418729860980_1679311770_n
นางสาวปานเนตร  อิงควัชรกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
komsan
นายคมสันต์ ชาญณรงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
aitsaraporn
นางสาวอิสราภรณ์  พัฒนพิบูลศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

001
นายขวัญชัย  พัฒนมงคลไชย
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
12767598_968419123194274_767992317_n
นางสาวอรอนงค์  ศุภเสวตสรรค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
sakdadat
นายศักดาเดช  โพธิเพชร
นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ
12596355_970960146273505_1439272316_n
นายกฤษฎิกร สุขโสม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฎิบัติการ 
12769415_970960729606780_1183528084_n
นางสาวจันทร์จิรา นวลเศษ
นักทรัพยาการบุคคล ปฎิบัติการ 
 adun
นายอดุลย์  ภู่ขำ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
160 


นางสาว เกศรินทร์ บุญส่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
   

01
นายวิชาญ  ระฆัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

02
นายชาญกิจ  เผือกหนู
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

03
นายโชคทวี  ทองศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


   

รายละเอียดข้อมูลสำนักปลัดเทศบาล

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com